Nowy rok oznacza nowe przepisy. Te, wprowadzają okres młodego kierowcy podczas którego nie może on popełniać wykroczeń, nakładają obowiązek obywania dodatkowo płatnych szkoleń i szereg ograniczeń. Dlatego uczniowie