Nowe przepisy mówią, że jeśli do 31 stycznia z różnych przyczyn przedsiębiorca nie złoży oświadczenia lub nie wniesie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma na to