ZTM informuje o zmianach w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej: W dniach 30 i 31 maja br. planowane są niżej wymienione zgromadzenia oraz przemarsze: 1. W dniu