W związku z kolejnym etapem budowy drugiej jezdni ul. Wołoskiej i związanym z tym wyłączeniem ruchu tramwajowego na ciągu ulic Wołoska – Marynarska na odc. od ul. Woronicza