Z powodu budowy sieci ciepłowniczej od poniedziałku, 27 kwietnia, do 18 maja zwężona została Grzybowska od ulicy Wroniej do przystanku autobusowego. Zostanie przy tym zastosowany zakaz sketu w