Tragiczna wiadomość dla wielu. Polski rząd znacząco ogranicza dopłaty! [10.07.2024]

Od pierwszego lipca w Polsce wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Oto kluczowe zmiany, które wprowadza najnowsza nowelizacja ustawy pomocowej.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Aktualizacja przepisów i status prawny

Przepisy, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca, wydłużają legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce aż do 30 września 2025 roku. To odpowiedź na przedłużający się konflikt i potrzeby osób, które znalazły schronienie przed wojną na terytorium Polski.

Zmiany w zakresie zakwaterowania

Chociaż uchodźcy nadal mogą liczyć na wsparcie w zakresie zakwaterowania, to forma tego wsparcia ulega zmianie. Od teraz kontynuowane będzie jedynie zakwaterowanie w obiektach zarządzanych przez wojewodów. Również zakres bezpłatnej pomocy zostanie ograniczony do konkretnych sytuacji, zdefiniowanych przez nowe przepisy.

Zakończenie wypłat świadczeń pieniężnych

Znaczącą zmianą jest zakończenie wypłat świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w prywatnych lokalizacjach, które obowiązywało do 30 czerwca 2024 roku. Chociaż do końca lipca przyjmowane będą jeszcze wnioski dotyczące rekompensat za koszty poniesione do tej daty, to od 1 lipca takie wsparcie nie będzie już dostępne. Zmniejszająca się liczba wniosków i rosnąca liczba wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania spowodowały decyzję o zakończeniu tej formy pomocy.

Wsparcie po zmianach przepisów

Mimo zakończenia niektórych form wsparcia, obywatele Ukrainy, którzy nadal będą potrzebować pomocy, mogą zwracać się bezpośrednio do właściwego wojewody. Wskazane zostanie im dostępne miejsce w obiektach zbiorowego zakwaterowania, które będzie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Informacje o dostępnych opcjach pomocy oraz niezbędne kontakty można uzyskać przez ogólnodostępne infolinie.

Te zmiany stanowią kolejny etap adaptacji Polski do długotrwałej sytuacji uchodźczej, próbując równoważyć bezpośrednie wsparcie z koniecznością efektywnego zarządzania zasobami.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]