Tramwaj potrącił rowerzystę przy Rondzie Wiatraczna. Są duże utrudnienia

Przy ron­dzie Wiatraczna doszło do potrą­ce­nia rowe­rzy­sty przez tram­waj linii 9. Pasy na Waszyngtona są jed­ny­mi z naj­nie­bez­piecz­niej­szych w tej czę­ści Warszawy. Na miej­scu są wszyst­kie służ­by. Akcja ratun­ko­wa trwa. Są utrud­nie­nia w kur­so­wa­niu tramwajów.

Fot. Warszawa w Pigułće

Rowerzysta został prze­wie­zio­ny do szpi­ta­la. Nikomu z tram­wa­ju nic się nie sta­ło. Na miej­scu pozo­sta­ją służ­by, któ­re bada­ją oko­licz­no­ści i przy­czy­ny tego zdarzenia.

ZTM infor­mu­je, że wstrzy­ma­ny ruch tram­wa­jo­wy na odcin­ku WIATRACZNA RONDO WASZYNGTONA.

Tramwaje są kie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

9 w kie­run­ku P+R AL. KRAKOWSKA
GOCŁAWEK – … – ron­do Wiatraczna – Grochowska – Zamoyskiego – al. Zieleniecka – ron­do Waszyngtona – … – P+R AL. KRAKOWSKA,

24 w kie­run­ku NOWE BEMOWO
GOCŁAWEK – … – ron­do Wiatraczna – Grochowska – Zamoyskiego – al. Zieleniecka – ron­do Waszyngtona – … – NOWE BEMOWO.

Autobusy linii 521 na odcin­ku WIATRACZNA RONDO WASZYNGTONA zatrzy­mu­ją się na wszyst­kich napo­tka­nych przystankach.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.