Utrudnienia w związku z meczem na Stadionie Narodowym. Zmiany w komunikacji miejskiej [LISTA]

W poniedziałek, 10 czerwca na PGE Narodowym piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Izraelem. Na mecz najwygodniej dojechać komunikacją miejską.

Fot. Wikipedia

W poniedziałek, 10 czerwca, o godz. 20.45 na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami Polski i Izraela. Z tego powodu w godz. 18.30 – 20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński.

Od godz. 18.30 w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy linii 125202 i Z-6 pojadą ul. Targową do ul. Kijowskiej. Ulicą Targową będzie kursowała także linii 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką.

Po zakończeniu meczu (ok. godz. 22.30), w przypadku gdy duża grupa kibiców będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona. W takim przypadku na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna. Na trasy wyjadą dodatkowe autobusy i tramwaje. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509 (z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia) oraz tramwajów linii 3 (al. Zieleniecka – Annopol) i 26 (al. Zielenicka – Os. Górczewska).

Posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz (biletów, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego w granicach 1 strefy biletowej oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów Parkuj i Jedź, od 10 czerwca od godz. 6.00 do 11 czerwca do godz. 1.00.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI
W DNIU 10.06.2019 r.

POSTANOWIENIA TARYFOWE

Na podstawie Uchwały Nr IX/169/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 7.03.2019 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Nr 827/2019 z dnia 21.05.2019 r. posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz
(tj. biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (autobusami operatorów realizujących przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM) w granicach 1 (pierwszej) strefy biletowej  oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w okresie od dnia 10.06.2019 r. od godz. 6:00 do dnia 11.06.2019 r. do godz. 1:00.

Ponadto posiadacze ww. dokumentów wstępu na mecz są uprawnieni do bezpłatnego przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich na zasadach opisanych powyżej.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 18:30 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

a) w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię
al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01
(w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,

b) zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla linii E-1, 102, 146 i 147.

AUTOBUSY

1) Od godz. 18:30 do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu ul.: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy E-1, 125135, 146, 147202 i Z-6zostaną skierowane na trasy objazdowe:

E-1
GOCŁAW – … – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – … – GOCŁAW

125, 202
MIĘDZYLESIE/ GOCŁAWEK WSCH. – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 04

135
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności – … – PL.HALLERA

146, 147
w kierunku krańca Dw. Wschodni (Lubelska):

FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) -… – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku krańca Falenica, Stara Miłosna (Ułańska):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

Z-6
WIATRACZNA – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 13

2) W przypadku braku możliwości obsługi przystanku technicznego METRO STADION NARODOWY 71 zlokalizowanego na błoniach PGE Narodowego, autobusy linii E-1 będą skierowane na trasę objazdową:

E-1
w kierunku krańca Metro Stadion Narodowy:
od skrzyżowania Wybrzeże Szczecińskie / Zamoście: Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei – Jagiellońska – Zamoyskiego – Sokola – METRO STADION NARODOWY 01 (przystanek krańcowy),
w kierunku krańca Gocław:
METRO STADION NARODOWY 01 (przystanek krańcowy) – Sokola i dalej swoją trasą

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU UL. FRANCUSKIEJ

W godzinach od 18:30 do ok. godz. 20:45 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla prywatnego indywidualnego ruchu kołowego.

Autobusy linii 117, 138146 i 147 w tym rejonie kursują trasami podstawowymi
(ul. Francuską).

ETAP 2
ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego po zakończeniu meczu oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem meczu planowanym na godz. 22:30 (godzina
i decyzja o wprowadzeniu etapu 2 może ulec zmianie i zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

– ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona,

– ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona.

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72.

TRAMWAJE

7
P+R AL. KRAKOWSKA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stronie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

22
po stronie Śródmieścia:
PIASKI – … – Towarowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
po stronie Pragi:
AL.ZIELENIECKA – al. Zieleniecka– al. Waszyngtona – Grochowska – GOCŁAWEK

24
po stronie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO – … – Al. Jerozolimskie –PL.STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

25
BANACHA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada – … – ANNOPOL

AUTOBUSY

102
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna – Solec – Dobra – Tamka – … – MŁYNÓW.

111
GOCŁAW – … – Międzynarodowa – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a -…- ESPERANTO

117
w kierunku krańca Dw. Centralny:
GOCŁAW – … – Paryska – Zwycięzców  – Saska – al. Stanów Zjednoczonych–Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – DW.CENTRALNY
w kierunku krańca Gocław:
DW.CENTRLANY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Paryska- … – GOCŁAW

146, 147
w kierunku krańca Dw. Wschodni (Lubelska):
FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) -… – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA)
w kierunku krańców Falenica, Stara Miłośna (UŁAŃSKA):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

158, 521, N24
WITOLIN / FALENICA/ REMBERTÓW-AKADEMIA – … – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – … –  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE/ DW.CENTRALNY

166
PL. HALLERA – … – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna – … – OS. KABATY

507, N22, N72
GOCŁAW/ ALEKSANDRÓW/ FALENICA/ JAROSŁAWSKA – … – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – DW. CENTRALNY

517
WITEBSKA – … – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska- Al. Ujazdowskie- pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – … – URSUS-NIEDŹWIADEK

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:

 • jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,
 • jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane,

oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag dotyczących funkcjonowania przystanków.

Od czasu ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

a) uruchomione zostają przystanki:

 • MUZEUM NARODOWE 53 – zlokalizowany przy ul. Nowy Świat (po skręcie
  z Al. Jerozolimskich w kierunku pl. Trzech Krzyży). Przystanek obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe jako stały,
 • ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem
  z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje (102123158509521N24 i Z) jako stały,

b) przystanek ADAMPOLSKA 02 obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje (102123158509521N24 i Z) jako stały

c) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:

 • PL. NA ROZDROŻU 08.

d) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyspieszonych:

 • KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507517 i 521,
 • ADAMPOLSKA 01 –dla linii 521,
 • PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504517 i 521.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z kursująca na trasie:

Z
PL. ZAWISZY 03 
– Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –
al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

ETAP 3
uruchomienie komunikacji rozwozowej
 po zakończeniu meczu w przypadku wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego

AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

509
w kierunku krańca Nowodwory:
RONDO WASZYNGTONA 04– al. Zieleniecka –  … – NOWODWORY,
w kierunku Gocław:
RONDO WASZYNGTONA 03 – al. Waszyngtona – … – GOCŁAW.

METRO

Od czasu planowanego zakończenia meczu do zakończenia akcji rozwozowej:

– na linii M1 pociągi kursować będą z częstotliwością ok. 5 min.,
– na linii M2 pociągi kursować będą z częstotliwością ok. 3 min.,

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

3
w kierunku krańca Annopol:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa –  … – ANNOPOL

26
w kierunku krańca Koło:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa –  … – KOŁO


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.