Uwaga kierowcy! 500 zł kary za nieautoryzowany wjazd! Od lipca nowe zasady! [10.07.2024]

Wraz z wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu (SCT) w Warszawie, pojawiły się nowe wyzwania dla kierowców. Z naruszeniem nowych zasad wjazdu wiąże się poważna kara finansowa. Oto kluczowe informacje o karach i egzekwowaniu przepisów.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3.

Grzywna za nieuprawniony wjazd do SCT
Kierowcy, którzy naruszą zasady dostępu do SCT, ryzykują grzywną w wysokości 500 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzą policja oraz straż miejska, które mają uprawnienia do nakładania mandatów bezpośrednio na miejscu lub na podstawie rejestracji kamer miejskich.

Procedura nakładania grzywny
Podobnie jak w przypadku fotoradarów, grzywna za naruszenie zasad SCT może być nałożona zarówno podczas kontroli drogowej, jak i przez postępowanie administracyjne po zarejestrowaniu naruszenia przez kamery. W tym drugim przypadku, wezwanie do zapłaty może zostać wysłane pocztą do zarejestrowanego właściciela pojazdu.

Brak punktów karnych
Warto zaznaczyć, że za wjazd do SCT bez odpowiedniego uprawnienia nie są przyznawane punkty karne. Ustawodawca zdecydował traktować to wykroczenie wyłącznie jako naruszenie administracyjne, co oznacza jedynie konsekwencje finansowe.G

rzywna w wysokości 500 zł jest znaczącym obciążeniem, a świadomość zasad może pomóc w jej uniknięciu. Kontrole są prowadzone zarówno przez patrole drogowe, jak i systemy monitoringu, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia naruszeń.

Straż Miejska poinformowała o kilkudziesięciu naruszeniach. Jeszcze nie wystawiono mandatów. Na razie funkcjonariusze udzielają pouczenia.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]