Uwaga! Mężczyzna w czarnym samochodzie zaczepia dzieci!4

Od kilku tygod­ni Czytel­ni­cy wysyłali nam podob­ne zgłoszenia, jed­nak nikt nie dokon­ał zgłoszenia. Tym razem post udostęp­niła nasza zna­jo­ma ped­a­gog, a sprawa została ofic­jal­nie zgłos­zona. Ponieważ sprawa jest świeża zde­cy­dowal­iśmy się ją nagłośnić — chodzi tu o bez­pieczeńst­wo dzieci. 

Fot. Face­book

 

UWAGA!!! 
Wczo­raj ok. godziny 15.40, mężczyz­na jadą­cy czarnym samo­cho­dem po tuningu (spoil­er) na zagranicznych tabli­cach, zaczepił moją 10 let­nią córkę pod szkołą i próbował ją zaprosić do samo­chodu. Szkoła w Józe­fos­ław­iu na Kam­er­al­nej. Dzi­ało się to w zatoczce dla auto­busów (739 l-39) Może ktoś z Was widzi­ał ten samochód. Więcej szczegółów będę znała po sprawdze­niu mon­i­toringu. Sprawa zgłos­zona na policję.” — pisze mama dziew­czyn­ki

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.