Uwaga na psy i małe dzieci! Na Żoliborzu porozsypywana jest trutka!

Na Facebookowej gru­pie miło­śni­ków psów, jed­na z użyt­kow­ni­czek ostrze­ga przed trut­ką roz­sy­pa­ną w rejo­nie skwe­ru AK Żniwiarz na war­szaw­skim Żoliborzu.

Fot. Pixabay / Facebook

Fot. Pixabay / Facebook

„PSIARZE, UWAGA NA TRUTKĘ!” – pisze użyt­kow­nicz­ka – „Żoliborz dołą­cza do ‚zatru­tych‘ miejsc na mapie – wła­śnie spę­dzam pią­tą godzi­nę u weta. Beksa mia­ła dresz­cze od gorącz­ki, nie było z nią kon­tak­tu, nie mia­ła siły stać. Po kro­plów­ce i lekach jest lepiej” – doda­je.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.