Uwaga! Zaginęła 13-letnia dziewczynka! Poszukuje jej policja

Policjanci z Woli pro­wa­dzą czyn­no­ści poszu­ki­waw­cze za zagi­nio­ną 13-lat­ką Myroslavą Krytsun, któ­ra w dniu 27 maja 2017 roku wyszła z miej­sca zamiesz­ka­nia w Warszawie i nie powró­ci­ła do chwi­li obec­nej. Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w usta­le­niu miej­sca poby­tu nasto­lat­ki pro­szo­ne są o kon­takt z naj­bliż­szą jed­nost­ką poli­cji pod nr tel. 997, z tel. komór­ko­we­go 112, lub też z Komendą Rejonową Policji Warszawa IV pod nr tel. /22/ 60 394 50 lub adres e-mail: oficer.​prasowy.​krp4​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Fot. KSP

Zaginiona ma 13 lat, oko­ło 160 cm wzro­stu, waga oko­ło 50 kg, szczu­płą budo­wę cia­ła, wło­sy jasne, dłu­gie proste.

W dniu zagi­nię­cia ubra­na była w obci­słe spodnie typu jeans w kolo­rze czar­nym, czar­ną koszul­kę, buty typu adi­das w kolo­rze czar­nym z bia­łą pode­szwą. Nastolatka mia­ła przy sobie tele­fon komórkowy.

Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w usta­le­niu miej­sca poby­tu nasto­lat­ki pro­szo­ne są o kon­takt z naj­bliż­szą jed­nost­ką poli­cji pod nr tel. 997, z tel. komór­ko­we­go 112, lub też z Komendą Rejonową Policji Warszawa IV pod nr tel. /22/ 60 394 50 lub adres e-mail: oficer.​prasowy.​krp4​@​ksp.​policja.​gov.​pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.