Uzupełniamy brakujące rozkłady jazdy w Warszawie!

Ponad rok temu Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie usta­wił nowych wiel­kich 300 słu­pów przy­stan­ko­wych. Od tego cza­su sto­ją puste, zbie­ra­ją kurz i zabie­ra­ją prze­strzeń zamiast słu­żyć war­sza­wia­kom. Miały być w nich umiesz­czo­ne roz­kła­dy jaz­dy auto­bu­sów, ale tak się nie stało. 

Fot. Portal Warszawski

Pomóżmy wszy­scy nasze­mu ztm’owi ! 🙂 Wspólnymi siła­mi uda nam się wydru­ko­wać i zamon­to­wać te kil­ka kar­tek papie­ru. Zachęcamy do uzu­peł­nia­nia roz­kła­dów jaz­dy na wła­sną rękę oraz zgła­sza­nia ich bra­ku tut. zarządowi.

Brakujące roz­kła­dy pole­ca­my zgłaszać:

1) Na fan­pa­ge Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
2) Poprzez stro­nę Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

3) Bezpośrednio do nas w wyda­rze­niu, a my zaj­mie­my się spra­wą dalej

LINK do wyda­rze­nia: https://www.facebook.com/events/909500362519252/

Akcja Portalu Warszawskiego z patro­na­tem Warszawy w Pigułce

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.