W całym mieście billboardy z nazwą tajemniczego filmu. Nic o nim nie wiadomo, choć w tle jest Warszawa

„Tego jesz­cze nie było”, „Wielkie zasko­cze­nie kry­ty­ków” i „Świat fil­mo­wy w szo­ku”. Takie hasła może­my prze­czy­tać na bil­l­bo­ar­dzie rekla­mo­wym nowe­go fil­mu. Pojawiają się na nim tak­że dwa duże nazwi­ska: Partyk Vega i Ewan McGregor. Problem w tym, że o nowym obra­zie nic nie wiadomo.

Fot. Warszawa w Pigułce

To, co wia­do­mo to to, że Ewan McGregor krę­cił w sto­li­cy rekla­mę i nie spę­dził w niej wie­le cza­su. Premiera odbę­dzie się 15 lute­go i jest raczej pew­ne, że nowa pro­duk­cja to jedy­nie rekla­ma. Co Ewan McGregor będzie reklamował?

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.