Wielkie kontrole kierowców w Warszawie. Kto jest na celowniku?

W piątek, w ramach zaostrzonej walki z nielegalnym zatrudnieniem oraz pobytami cudzoziemców, warszawska Straż Graniczna wspólnie z policją przeprowadziła szeroko zakrojone kontrole legalności pobytu kierowców korzystających z popularnych aplikacji mobilnych do przewozu osób. Akcja skoncentrowana wokół Dworca Centralnego i jego okolic przyniosła zaskakujące wyniki, które powinny stanowić ostrzeżenie dla wszystkich nieprzestrzegających przepisów.

Fot. Pixabay

Co Wykazały Kontrole?

Kontrole ujawniły, że nie wszyscy kierowcy działający na terenie stolicy mogą pochwalić się legalnym pobytem w Polsce. Z kilkunastu skontrolowanych osób, aż czterech cudzoziemców – dwóch obywateli Gruzji, Azer oraz Tadżyk – zostało zatrzymanych za naruszenie przepisów pobytowych. Mężczyźni ci, świadczący usługi przewozu osób, przebywali w Polsce nielegalnie, bez wymaganych dokumentów pobytowych.

Konsekwencje dla Zatrzymanych

Za naruszenie przepisów pobytowych, każdy z zatrzymanych mężczyzn został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Dodatkowo, komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wszczął wobec nich postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia w ciągu 15 dni. Co więcej, zatrzymanym nałożono zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen na okres 6 miesięcy.

Kto Powinien Się Obawiać?

Ta akcja stanowi jasny sygnał dla wszystkich cudzoziemców pracujących w Polsce, szczególnie dla tych, którzy świadczą usługi przewozu osób za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Władze nie tylko zintensyfikują kontrole legalności pobytu i pracy, ale także będą surowo karać za jakiekolwiek wykroczenia. To przestroga dla wszystkich, którzy ignorują obowiązujące przepisy, podkreślająca konieczność posiadania aktualnych dokumentów pobytowych i pracy.

Dalsze Działania

Władze zapowiadają kontynuację kontroli w celu wyeliminowania nielegalnego zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Akcje te mają na celu nie tylko ochronę rynku pracy dla legalnie przebywających i pracujących w Polsce obywateli, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W świetle tych wydarzeń, zarówno pracodawcy jak i cudzoziemcy korzystający z luk w przepisach powinni ponownie przemyśleć swoje działania. Polska jest otwarta na pracowników z zagranicy, ale tylko tych, którzy szanują jej prawa i przepisy.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]