WIOŚ złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez MPWiK

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 19.09.2019 r. w sprawie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z wystąpieniem awarii na instalacji (rurociągach) doprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka”

Fot. Łukasz/Warszawa w Pigułce

18 września 2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska złożył do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez osoby odpowiedzialne w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., przestępstwa przeciwko środowisku wyczerpującego znamiona czynu zabronionego określonego w art. 182 §1 i §2 Kodeksu karnego, polegającego na zanieczyszczeniu wód rzeki Wisły poprzez wprowadzenie bez pozwolenia wodnoprawnego nieoczyszczonych ścieków komunalnych (mieszaniny ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych) z terenu lewobrzeżnej Warszawy przelewem burzowym kanalizacji ogólnospławnej lewobrzeżnej Warszawy w rejonie ul. Farysa l (teren objęty ochroną Natura 2000) w takiej ilości i postaci, że mogło to spowodować istotne obniżenie jakości wody i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c