Wojskowe śmigłowce nad Warszawą. Wiemy po co latają

Wielu Czytelników pyta­ło nas o loty woj­sko­wych śmi­głow­ców nad Warszawą. Ministerstwo Obrony Narodowej skie­ro­wa­ło nad do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dzię­ki któ­rym dowie­dzie­li­śmy się jaki był cel lotów.

Fot. Andrzej Dumkiewicz

Okazało się, że nie ma żad­ne­go zagro­że­nia dla prze­strze­ni powietrz­nej Warszawy.

„To ruty­no­wa ope­ra­cja. Jednostki słu­żą do trans­por­to­wa­nia naj­waż­niej­szych osób w pań­stwie. Rano nad Warszawą odby­wa­ły się ćwi­cze­nia” – mówi nam ppłk Szczepan Głuszczak, Rzecznik Prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i doda­je, że nie ma żad­ne­go zagro­że­nia dla prze­strze­ni powietrz­nej Polski.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.