Wybuch na Mazowszu. Eksplodował pocisk artyleryjski

Wskutek nagrzania wysoką temperaturą doszło do detonacji pocisku. Wybuch miał miejsce następnego dnia po ognisku, kiedy w pobliżu nie było osób, które mogłyby ucierpieć od siły rażenia.’

Fot. Policja

Wczoraj, około godziny 10 rano, spokój mieszkańców małej miejscowości Ciółkowo Rządowe (gm. Obryte) został gwałtownie zakłócony przez przerażający huk, którego przyczyną okazała się detonacja pocisku artyleryjskiego z okresu II wojny światowej. Wydarzenie to przypomniało mieszkańcom, że niebezpieczeństwo może czaić się nawet tam, gdzie tego nie spodziewają.

Niespodziewane Odkrycie Przy Ognisku

Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że właściciele posesji, na której doszło do eksplozji, dzień wcześniej spędzali wieczór przy ognisku, nieświadomi obecności groźnego artefaktu ukrytego pod ziemią. Pocisk został przypadkowo aktywowany w wyniku nagrzania wysoką temperaturą, co doprowadziło do jego rozerwania w następnym dniu. Na szczęście, w chwili detonacji, w pobliżu nie było osób, które mogłyby ucierpieć w wyniku wybuchu.

Interwencja Saperów i Policji

Po usłyszeniu huku, 36-letnia właścicielka posesji zawiadomiła służby, które natychmiast przybyły na miejsce zdarzenia. Patrol saperski zabezpieczył odłamki pocisku, minimalizując ryzyko dalszych niebezpieczeństw. Funkcjonariusze przeszukali cały teren posesji, nie ujawniając innych groźnych przedmiotów.

Ważny Apel Policji

To zdarzenie stanowi ważne przypomnienie dla wszystkich obywateli o niebezpieczeństwach związanych z nieeksplodowanymi pociskami z okresu wojennego. Policja przestrzega i apeluje do społeczeństwa, aby w przypadku znalezienia przedmiotu, który może przypominać niewybuch, natychmiast zawiadomić najbliższą jednostkę policji. W żadnym wypadku nie należy dotykać czy przemieszczać takich przedmiotów, ponieważ może to prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Zawsze Zachować Ostrożność

Celem uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości, społeczność lokalna powinna zachować czujność i zdrowy rozsądek, zwłaszcza w miejscach, gdzie mogły się odbywać działania wojenne w przeszłości. Bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem, a wspólna odpowiedzialność za ochronę życia i mienia jest niezmiernie ważna.

Zachęcamy wszystkich do rozważnego korzystania z terenów, które mogą kryć w sobie historyczne zagrożenia, i do współpracy z odpowiednimi służbami, aby zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez funkcjonariuszy policji.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]