Zamiast zakładów FSO wielkie osiedle dla ponad 20 tysięcy osób! „Miasteczko Żerań” [ZDJĘCIA]

W miejsce dawnych zakładów FSO produkujących samochody, miałoby powstać wielkie osiedle „Miasteczko Żerań” dla 25 tysięcy osób. Miasteczko miałoby być osłonięte biurowcami od miejskiego zgiełku, czyli ulicy Jagiellońskiej. Malownicze piesze alejki i skwery – tak zmieni się Żerań FSO.

MASTERPLAN dla terenów dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu to koncepcja programowo-przestrzenna przekształceń terenów poprzemysłowych, oparta na wizji rozwoju nowej części miasta, będącej efektem warsztatu trójstronnego w ramach cyklu Osiedla Warszawy.

Podstawowe założenia projektu to:

  • Stworzenie fragmentu miasta o zróżnicowanych funkcjach
  • Zgodna z oczekiwaniami społecznymi zmiana charakteru obszaru z obecnego poprzemysłowego na przyszły miejski, m.in. z wyraźnie zaprojektowanym układem lokalnych przestrzeni publicznych opartych na wewnętrznej osi – alei FSO oraz powiązanych przestrzennie z obszarami otaczającymi.
  • Docelowe przekształcenie ul. Jagiellońskiej w wielkomiejską aleję zapewniającą równowagę pomiędzy transportem publicznym a indywidualnym ruchem samochodowym, pieszym i rowerowym.
  • Poprawa dostępności do przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych.
  • Wykreowanie lokalnych centrów sąsiedzkich stanowiących miejsca interakcji społecznych
  • Wprowadzenie niezbędnego dla funkcjonowania nowych zespołów mieszkaniowych programu usług społecznych
  • Adaptacja na cele usługowe charakterystycznych obiektów poprzemysłowych
  • Zachowanie i wyeksponowanie zastanych fragmentów zabudowy mieszkaniowej (zespołu Kolonii Śliwice i pojedynczych budynków wielorodzinnych) oraz elementów architektury przemysłowej, nawiązujących do obecnej tożsamości obszaru.
  • Wykształcenie układu lokalnych terenów zieleni: parków, skwerów, alei oraz miejsc wypoczynku i rekreacji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej i usługowej.
  • Zapewnienie powiązań z terenami rekreacyjnymi nad Wisłą

Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.