Zaskakująca decyzja sądu! Uchwała śmieciowa nieważna!

Wczoraj na niejawnym posiedzeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata za śmieci byłą powiązana z ilością zużytej wody.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zdaniem prokuratora uchwała istotnie narusza prawo! Aktualnie wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że ratusz może się odwołać.

W dniu 8 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał następujące sprawy:

  • III SA/Wa 2482/20 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie i innych na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 15 października 2020 r. nr XXXVIII/1199/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym przepisy jej § 1 pkt 1, § 1 pkt 5 lit. „a” oraz „b”, w pkt 2 odrzucił skargi w zakresie, w jakim dotyczą one przepisu § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały, w pkt 3 odrzucił skargi w zakresie, w jakim skargi te dotyczą przepisu § 1 pkt 3, § 1 pkt 4, § 1 pkt 5 lit. „c” oraz § 1 pkt 6 zaskarżonej uchwały, w pkt 4 oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Warszawie w zakresie, w jakim dotyczy ona przepisu § 1 pkt 3, § 1 pkt 4, § 1 pkt 5 lit. „c” oraz § 1 pkt 6 zaskarżonej uchwały oraz w pkt 5 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

  • III SA/Wa 2569/20 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie i innych na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 15 października 2020 r. nr XXXVIII/1200/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym przepisy jej § 1 pkt 1, § 1 pkt 3, a także § 2, w pkt 2 odrzucił skargi w zakresie, w jakim dotyczą one przepisu § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały, w pkt 3 odrzucił skargi w zakresie, w jakim skargi te dotyczą przepisu § 1 pkt 4, w pkt 4 oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Warszawie w zakresie, w jakim dotyczy ona przepisu § 1 pkt 4 zaskarżonej uchwały oraz w pkt 5 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

  • III SA/Wa 2570/20 ze skarg na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 15 października 2020 r. nr XXXVIII/1201/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret 1-3, § 2 i § 3 ust. 1, w pkt 2 odrzucił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

  • III SA/Wa 332/21 ze skarg na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 26 listopada 2020 r. nr XL/1254/2020 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

  • III SA/Wa 333/21 ze skarg na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 26 listopada 2020 r. nr XL/1255/2020 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania

  • III SA/Wa 334/21 ze skarg na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 26 listopada 2020 r. nr XL/1256/2020 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, 2, 3, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

Ww. wyroki są nieprawomocne.

     Z uwagi na to, iż wymienione wyroki Sądu zostały wydane na posiedzeniu niejawnym poznanie motywów rozstrzygnięć będzie możliwe po sporządzeniu uzasadnień w sprawach” – czytamy w komunikacie WSA


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c