Zmiany w ratuszu między wiceprezydentami. Domagali się tego aktywiści miejscy

W ratuszu doszło do poważnej zmiany między wiceprezydentami. Od dawna domagali się tego aktywiści miejscy z jednego ze znanych stowarzyszeń. Ich zdaniem wiceprezydent nie popierał wielu zmian rowerowych, ale popierał kierowców. Teraz to się zmieni.

Fot. Szczebrzeszynski / Wikipedia

Wiceprezydentowi Robertowi Soszyńskiemu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odebrał nadzór nad biurem mobilności i przekazał je w ręce Michała Olszewskiego.

Zdaniem ratusza urzędnicy nadzorowani przez Roberta Soszyńskiego hamowali zmiany w centrum miasta, które miało być lepsze dla pieszych i rowerzystów.

Robert Soszyński był jednym z niewielu osób, który walczył o kierowców w stolicy.

Wielokrotnie aktywiści miejscy domagali się odejścia „Wiceprezydent Robert Soszyński musi odejść” – mówili

Do zakresu działania Biura Polityki Mobilności i Transportu  należy w szczególności:

 1. koordynacja działań w zakresie funkcjonowania systemu transportowego m.st. Warszawy i realizacja polityki transportowej;
 2. przygotowanie projektu strategii transportowej, polityki mobilności i planu transportowego dla m.st. Warszawy;
 3. przygotowywanie projektów programów rozwoju  sieci drogowej  i publicznego transportu zbiorowego oraz określanie priorytetów realizacji tych programów przez poszczególne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy;
 4. współpraca przy przygotowaniu projektów:
  • strategii rozwoju m.st. Warszawy,
  • planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy;
 5. uzgadnianie rzeczowego zakresu transportowych zadań inwestycyjnych w projektach rocznych  i wieloletniej prognozie finansowej, realizowanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz dzielnice, ustalanie priorytetu realizacji tych zadań;
 6. uzgadnianie kwoty środków finansowych przyznanej w budżecie m.st. Warszawy dla Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Oczyszczania Miasta, na realizację wydatków bieżących i zadania statutowe;
 7. monitorowanie nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie realizacji wybranych inwestycji transportowych;
 8. monitorowanie prawidłowości wykonywania przez upoważnione jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i pracowników Urzędu, zadań związanych z zarządzaniem drogami publicznymi na terenie m.st. Warszawy oraz przestrzegania w tym zakresie ustalonych procedur;
 9. prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji dróg publicznych do odpowiedniej kategorii;
 10. gromadzenie i przetwarzanie informacji o infrastrukturze transportowej we współpracy z komórkami organizacyjnymi  Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 11. współpraca z organami gmin, powiatów, województwa oraz podmiotami świadczącymi usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dla tworzenia spójnego systemu dróg i rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
 12. współpraca ze spółkami m.st. Warszawy oraz operatorami świadczącymi kolejowe usługi transportowe w zakresie włączenia transportu kolejowego do obsługi transportowej m.st. Warszawy oraz współpraca w tym zakresie z organami sąsiednich gmin, powiatów i województwa;
 13. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i podmiotami zewnętrznymi oraz koordynacja spraw dotyczących inicjowania i prowadzenia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze m.st. Warszawy;
 14. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w tworzeniu programów bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz bezpieczeństwa w środkach publicznego transportu zbiorowego;
 15. monitorowanie realizacji priorytetu dla drogowych i szynowych środków transportu  w publicznym transporcie zbiorowym;
 16. analizowanie wybranych nowatorskich rozwiązań dla publicznego transportu zbiorowego stosowanych w innych miastach, pod względem technicznym i organizacyjno-prawnym oraz możliwości ich wdrożenia dla potrzeb obsługi transportowej aglomeracji warszawskiej;
 17. wykonywanie z upoważnienia Prezydenta zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w m.st. Warszawie;
 18. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych;
 19. monitorowanie nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętej dla m.st. Warszawy strategii transportowej, polityki mobilności i planu transportowego;
 20. prowadzenie prac związanych z utrzymaniem matematycznego modelu ruchu, zbieraniem niezbędnych danych oraz badań ruchu i zachowań komunikacyjnych mieszkańców.

Prezydent sprawuje przy pomocy Biura nadzór na działalnością jednostek organizacyjnych Miasta:

 • Zarządem Dróg Miejskich
 • Zarządem Transportu Miejskiego
 • Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg
 • Zarządem Oczyszczania Miasta

Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c