Chorzy na raka Mazowszanie bez dostępu do radioterapii

Po dwóch lat­ach od stara­nia się o kon­trakt z NFZ, szpi­tal w Otwocku pod Warsza­wą niedłu­go przes­tanie przyj­mować pac­jen­tów. Co to oznacza w prak­tyce?

Komórka nowotworowa. Fot. Wikipedia

Komór­ka nowot­worowa. Fot. Wikipedia

Placówka jest jed­ną z najwięk­szych w kra­ju. Jeżeli, tak, jak zapowia­da, z dniem pier­wszego sierp­nia przes­tanie przyj­mować pac­jen­tów, nawet 2000 z nich pozostanie bez radioter­apii. Sza­cun­ki radia RMF FM, które poin­for­mowało o spraw­ie mówią o około 10–20 pro­cen­tach chorych na raka mieszkańców Mazowsza, którzy będą musieli szukać pomo­cy w innych placówkach. Prob­lem jest tylko w tym, że radioter­apii uży­wa­ją tylko trzy, w tym jed­na w Otwocku pod Warsza­wą.

NFZ zapew­nia, że miejs­ca się zna­jdą i pac­jen­ci nie zostaną pozostaw­ieni sami sobie. Szpi­tal w Otwocku nie zgadza się z tą opinią, bowiem zosta­ją do niego odesłani pac­jen­ci z innych placówek.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.