Dwóch bliźniaków z Polski spotyka się po 70 latach w Warszawie! Cudowny film! [WIDEO]

„Byli roz­dzie­le­ni przy naro­dzi­nach i zabra­ło im 70 lat by połą­czyć się z powro­tem! Jerzy Skrzynecki i Lucjan Poznański uro­dzi­li się w Niemczech, a ich mat­ka była wysła­na na przy­mu­so­we robo­ty do obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go.” – poin­for­mo­wa­ło BBC News



Spotkanie mia­ło miej­sce 2 lata temu. Następnego dnia po spo­tka­niu bra­cia odwie­dzi­li Muzeum Powstania Warszawskiego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.