Jakie filmy w pierwszym półroczu 2016 roku najchętniej oglądali warszawiacy?

W pier­wszym półroczu 2016 roku, według danych BoxOffice.pl, w Polsce sprzedano pon­ad 23,5 mil­iona biletów. W warsza­ws­kich kinach sieci Mul­ti­ki­no najchęt­niej oglą­dano pol­ską pro­dukcję „Pit­bull. Nowe porząd­ki”.


Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

W pier­wszych sześ­ciu miesią­cach 2016 roku w kinach sieci Mul­ti­ki­no w Polsce wid­zowie najchęt­niej oglą­dali: film „Pit­bull. Nowe porząd­ki”, komedię „Plan­e­ta Singli”, ani­mację „Zwier­zo­gród”, komedię „7 rzeczy, których nie wiecie o fac­etach” oraz film akcji „Dead­pool”.


Nato­mi­ast w warsza­ws­kich Mul­ti­k­i­nach najlep­szą frek­wencję osiągnęły: „Pit­bull. Nowe porząd­ki”, „Plan­e­ta Singli”, „Zwier­zo­gród”, „Dead­pool” oraz „Gwiezdne wojny: Prze­budze­nie mocy”.

Na widzów w tym roku czeka jeszcze wiele gorą­cych pre­mier, a wśród nich między inny­mi: „Brid­get Jones 3”, która 16 wrześ­nia wchodzi na wielkie ekrany, „Ostat­nia rodz­i­na”, „Dziew­czy­na z pociągu” z Emi­ly Blunt w roli głównej, „Infer­no” z Tomem Han­ksem, „Pit­bull. Niebez­pieczne kobi­ety”, „Fan­tasty­czne zwierzę­ta i jak je znaleźć” oraz „Łotr 1. Gwiezdne wojny – his­to­rie”.

Nie zabraknie również ciekawych filmów famil­i­jnych. W reper­tu­arze dla najmłod­szych zna­jdą się między inny­mi: „Sekretne życie zwierząt domowych”, „Bociany”, „Trolle” oraz „Vaiana: Skarb oceanu”. Dzię­ki akcji „Rodz­i­na do kina”, rodz­ice mogą ze swoi­mi pociecha­mi uczest­niczyć w najważniejszych pre­mier­ach filmów famil­i­jnych w bard­zo atrak­cyjnych cenach. Rodz­ic przy zakupie bile­tu dziecięcego dla dziec­ka, za swój bilet na ten sam film zapłaci tyle samo.

Bile­ty na pre­mierowe pokazy moż­na nabyć w kinach sieci Mul­ti­ki­no, przez stronę www.multikino.pl oraz przez aplikację Mul­ti­ki­no dostęp­ną dla tele­fonów komórkowych z sys­te­mem Android, Win­dows Phone oraz iOS.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.