Martwe ryby w stawach Cietrzewia: „Coś niedobrego z wodą lub jakaś choroba”

Stawy Cietrzewia inaczej Glini­an­ki Cietrzewia to dwa zbiorni­ki wodne: Glini­an­ka Cietrzewia i Glini­an­ka Krań­cowa, położone w Warsza­w­ie, w dziel­ni­cy Włochy, o łącznej powierzch­ni pon­ad 4 ha. Mieszkań­cy zauważyli, że w stawach zna­j­du­je się duża ilość martwych ryb. W więk­szoś­ci są to duże sztu­ki.

Fot. Face­book

Na prob­lem zwró­cił uwagę Pan Woj­ciech na lokalnej grupie: „W stawach Cietrzewia pada­ją ryby . Dziś widzi­ałem w wodzie 3 martwe i 2 przy koszach do śmieci . Same duże sztu­ki . Za zdję­ciu ok. 50 cm szczu­pak .Coś niedo­brego z wodą lub jakaś choro­ba ?? !!”

Podob­ny prob­lem zauważył Pan Wiesław, który udostęp­nił nam zdję­cie do pub­likacji:

Fot. Face­book
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.