Międzyparkowa: dachowanie samochodu. Ruch tramwajowy wstrzymany

Niedawno pisal­iśmy o wypad­ku na Kruczkowskiego. Nie jest to jed­nak jedyne przykre zdarze­nie dro­gowe. Na ul. Między­parkowej doszło do dachowa­nia samo­chodu, który obec­nie zna­j­du­je się na torach. Ruch w obu kierunk­ach jest wstrzy­many. Pier­wsze infor­ma­c­je dostal­iśmy od naszej czytel­nicz­ki, Klaudii Fidury.

Fot. Klaudia Fidura

Fot. Klau­dia Fidu­ra

Jak infor­mu­je nas Biuro Pra­sowe Komendy Stołecznej Policji, niko­mu nic się nie stało, jed­nak ruch tramwa­jowy jest wstrzy­many. Zdarze­nie potwierdza ZTM. Nie kur­su­ją lin­ie: 1, 6, 18, 28 i 41.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.