Międzyparkowa: dachowanie samochodu. Ruch tramwajowy wstrzymany

Niedawno pisa­li­śmy o wypad­ku na Kruczkowskiego. Nie jest to jed­nak jedy­ne przy­kre zda­rze­nie dro­go­we. Na ul. Międzyparkowej doszło do dacho­wa­nia samo­cho­du, któ­ry obec­nie znaj­du­je się na torach. Ruch w obu kie­run­kach jest wstrzy­ma­ny. Pierwsze infor­ma­cje dosta­li­śmy od naszej czy­tel­nicz­ki, Klaudii Fidury.

Fot. Klaudia Fidura

Fot. Klaudia Fidura

Jak infor­mu­je nas Biuro Prasowe Komendy Stołecznej Policji, niko­mu nic się nie sta­ło, jed­nak ruch tram­wa­jo­wy jest wstrzy­ma­ny. Zdarzenie potwier­dza ZTM. Nie kur­su­ją linie: 1, 6, 18, 28 i 41.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.