„Myślałem, że blok się wali taki hałas”. Wyjrzał przez okno, a tam… [WIDEO]

Nasz Czytelnik, Pan Dawid mówi, że dzi­siaj w nocy obu­dził go strasz­ny hałas. Wszystko w domu się trzę­sło, myślał, że wali się blok. Wyjrzał przez okno, a tam… czołgi.


15 sierp­nia obcho­dzi­my podwój­ne świę­ta. Jest bowiem Państwowe Święto Wojska Polskiego, ale i rów­nież świę­to kościel­ne: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

To wła­śnie z powo­du obcho­dów tego pierw­sze­go orga­ni­zo­wa­na jest woj­sko­wa defi­la­da. Możemy mieć obser­wo­wać na uli­cach czoł­gi, a na nie­bie woj­sko­we samoloty.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.