Niewybuch na Heroldów. Ewakuacja, saperzy na miejscu

Na ul. Heroldów przy pra­cach ziem­nych wyko­pa­no nie­wy­buch z cza­sów II Wojny Światowej. Na miej­scu są już sape­rzy. Ewakuowano dwa pobli­skie budynki.

Fot. Krzysztof Sobieski

Policja potwier­dza, że zna­le­zio­no nie­wy­buch i doda­je, że poli­cja funk­cjo­na­riu­sze są już na miej­scu i zabez­pie­cza­ją uli­cę Heroldów, by sape­rzy mogli spo­koj­nie prze­pro­wa­dzić akcje.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.