Oficjalne cząstkowe wyniki PKW: wyraźna przewaga PiS

O 18.00 poda­no ofi­cjal­ne cząst­ko­we wyni­ki wybo­rów par­la­men­tar­nych. Policzono gło­sy z 38 na 41 okrę­gów. Niespodzianek nie było. Prawo i Sprawiedliwość otrzy­ma­ło 38,54 proc. gło­sów. Oznacza to, że PiS będzie mógł rzą­dzić samodzielnie.

Fot. Beata Szydło / Facebook

Fot. Beata Szydło / Facebook

Tuż za PiS, zna­la­zła się Platforma Obywatelska na któ­rą zagło­so­wa­ło 23,13 proc. wybor­ców. W sej­mie znaj­dzie się rów­nież Kukiz ’15 (9,02 proc.), Nowoczesna.PL Ryszarda Petru (7,03 proc.) oraz PSL (5,64 proc.).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.