Pożar w stadninie koni przy ulicy Dębowej [ZDJĘCIA]

O godzinie 2:13 do Stanowiska Kierowa­nia KM PSP m. st. Warsza­wy wpłynęło zgłosze­nie o pożarze w stad­ninie koni przy uli­cy Dębowej / Mar­murowej. 

Po dojeździe na miejsce pożaru straża­cy z „dziesiąt­ki” dołączyli do dzi­ała­ją­cych na miejs­cu zastępów z JRG Legionowo i OSP Jabłon­na które zas­tały rozwinię­ty pożar dużej hali do ćwiczeń z jazdy kon­nej wraz ze skład­owany­mi wewnątrz bela­mi słomy i siana oraz przyle­ga­ją­cych bezpośred­nio do niej pomieszczeń sta­jni gdzie zna­j­dowały się konie. To właśnie ewakuac­ja tych zwierząt stanow­iła pri­o­ry­tet dla ratown­ików. W sum­ie ewakuowano ok. 10 koni . Jed­nocześnie prowad­zono dzi­ała­nia gaśnicze aby zapo­biec rozprzestrze­nie­niu się pożaru na pozostałą część obiek­tu. Sukcesy­wnie na miejsce akcji dojeżdżały kole­jne zastępy z warsza­ws­kich JRG 1 i SGSP oraz OSP Chotomów. Inten­sy­wne dzi­ała­nia szy­bko ograniczyły powierzch­nię pożaru, jed­nak nagro­mad­zone siano i słomę trze­ba było usunąć na zewnątrz obiek­tu i dokład­nie prze­lać wodą. W sum­ie w trwa­jącej pon­ad 3 godziny akcji uczest­niczyło 10 zastępów gaśniczych. Spale­niu uległa część hali, skład­owane w niej bele słomy i siana oraz trzy boksy dla koni. Nieste­ty trzy konie uległy dość znacznym poparzeniom jed­nak nie groźnym dla ich życia. Przy­czy­na pożaru na chwilę obec­ną nie jest znana i wyjaśni ją pol­i­cyjne dochodze­nie.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.