Próbował rozjechać policjanta. Wcześniej spowodował kolizję i uciekł

Mężczyz­na, który mając blisko 2 promile alko­holu w orga­nizmie został zatrzy­many przez polic­jan­tów. Wcześniej 41-latek spowodował kolizję i uciekł. Gdy polic­jant ze stołecznej drogów­ki próbował go zatrzy­mać, ten gwał­town­ie ruszył i prze­jechał mu po stopie, raniąc inter­we­ni­u­jącego polic­jan­ta. Następ­nie uszkodz­ił trzy zaparkowane praw­idłowo samo­chody.

Fot. Pix­abay

Naty­ch­mi­ast infor­ma­c­ja trafiła do polic­jan­tów ze stołecznej drogów­ki. Kiedy polic­jan­ci przy­byli na miejsc spostrzegli, że kierow­ca for­da śpi za kierown­icą a drzwi do pojaz­du są zamknięte. W pewnym momen­cie mężczyz­na ock­nął się i gdy zauważył, że przy samo­chodzie sto­ją funkcjonar­iusze Policji gwał­town­ie ruszył, prze­jeżdża­jąc autem po stopie polic­jan­ta. Następ­nie praw­dopodob­nie stracił panowanie nad samo­cho­dem i uderzył w trzy zaparkowane praw­idłowo pojazdy. Uszkodze­niu uległo audi, ford oraz sko­da.
Inter­we­ni­u­ją­cym funkcjonar­ius­zom pomogli polic­jan­ci z ursyn­owskiego komis­ariatu. To on w celu unieru­chomienia pojaz­du i zatrzy­ma­niu mężczyzny wybili szy­bę w fordzie, celem obezwład­nienia mężczyzny. Wcześniej mężczyz­na nie reagował na polece­nia polic­jan­tów.

Badanie, jakie wykon­ali na miejs­cu polic­jan­ci, pokaza­ło, że 41-let­ni kierow­ca for­da miał blisko 2 promile alko­holu w orga­nizmie. Mężczyźnie została pobrana także krew do badań. Śled­czy sprawdzą czy był pod wpły­wem narko­tyków. Ran­ny polic­jant z obraże­ni­a­mi stopy oraz barku trafił do szpi­ta­la. Na szczęś­cie jego życiu nic nie zagraża.

Śled­czy z Moko­towa pod nad­zorem proku­ratu­ry wyjaś­ni­a­ją ter­az okolicznoś­ci tego zdarzenia. Zatrzy­many 41-latek wczo­raj usłyszał zarzu­ty kierowa­nia pojaz­dem w stanie nietrzeź­woś­ci oraz wywieranie wpły­wu na czyn­noś­ci funkcjonar­iusza w zbiegu z narusze­niem nietykalnoś­ci cielesnej polic­jan­ta. Odpowie on również za koliz­je dro­gową, którą spowodował. Wkrótce o wysokoś­ci kary zade­cy­du­je sąd.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.