Ratujmy warszawski modernizm. Co czeka „Syreni śpiew”?

„Budynek ‚Syre­niego Śpiewu‘ to przykład wysok­iej klasy architek­tu­ry powo­jen­nego mod­ern­iz­mu pow­stały na początku lat 70. XX wieku. W pro­jek­towanym planie zagospo­darowa­nia terenu budynek jest przewidziany do wyburzenia.” – czy­tamy na stron­ie wydarzenia: „Nie dla wyburzenia budynku Syre­niego Śpiewu. Ratu­jmy warsza­ws­ki mod­ern­izm!” na Face­booku

fot. Miasto jest Nasze/Facebook

fot. Mias­to jest Nasze/Facebook

Kto go zapro­jek­tował? Kto stworzył mozai­ki?
„To kole­jny przykład bard­zo dobrej powo­jen­nej architek­tu­ry, która ma iść pod kilof. Ma go zastąpić budynek mieszkalno usłu­gowy o wysokoś­ci 25 metrów. Chce­my go ura­tować! Nie ma zgody na niszcze­nie dziedz­ict­wa Warsza­wy, którego częś­cią są mod­ernisty­czne budyn­ki zbu­dowane po wojnie. Szukamy też architek­ta budynku i auto­ra mozaiek by przy­go­tować wpis do rejestru zabytków. Jeśli może­cie pomóc – piszcie!Planujemy też akc­je protes­ta­cyjne”.
Link do planu:
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/7BA0DA54-B8B3-44A5-88CE-B43BBB16BB87/979102/mpzp_Pow­isle_Pd_ry­sunek_­planu.pdf

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.