Rozpoczął się protest pod Sejmem. Szykuje się ogromna demonstracja [WIDEO – NA ŻYWO]

O 15.00 roz­po­czął się pro­test pod Sejmem. Na miej­scu jest kil­ka tysię­cy osób, ale scho­dzą się kolej­ne. Z auto­bu­sów na pl. na Rozdrożu sys­te­ma­tycz­nie wycho­dzi po kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re idą pod Sejm i dołą­cza­ją do manifestacji.


Protesty toczą się w związ­ku z prze­pro­wa­dza­ną refor­mą sądow­nic­twa. Równolegle toczy się pro­test pod Sądem Najwyższym. Uczestnicy będą zapa­lać tam świece.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.