Skuteczna interwencja Warszawy w Pigułce. Mieszkańcy dziękują. ZDM zaczyna remont [ZDJĘCIE]

Wczo­raj opub­likowal­iśmy list naszego Czytel­ni­ka Kami­la [LINK], który opisał niebez­pieczne miejsce na uli­cy Staw­ki. Po awarii wodocią­gow­cy zostaw­ili w tym miejs­cu dzi­urę, która zagrażała uczest­nikom ruchu, Na nasz tele­fon błyskaw­icznie zareagował ZDM i jeszcze tego dnia na miejs­cu pra­cow­ala ekipa remon­towa, a mieszkań­cy przysłali nam list z podz­iękowa­ni­a­mi. Zachę­camy wszys­tich do kon­tak­tu w podob­nych sprawach. Chęt­nie pomoże­my!

Fot. Czytelnik Kamil

Fot. Czytel­nik Kamil

Pod naszym artykułem ZDM napisał:

Zarząd Dróg Miejs­kich Warsza­waPrace w tym miejs­cu były prowad­zone awaryjnie przez fir­mę RADICAL Piotr Brakowiec­ki w dn. 11 sty­cz­nia. Wykon­aw­ca miał obow­iązek ułożyć zabruk, po czym po ułoże­niu się pod­bu­dowy zastąpić go asfal­tem. Zobow­iąza­l­iśmy wykon­aw­cę do bezz­włocznego wyko­na­nia prac – do koń­ca miesią­ca.”

A wiec­zorem dostal­iśmy list od Pana Kami­la:

Dobry Wieczór,

Na wstępie bardzo dziękuje w imieniu swoim i mieszkańców za
interwencję w sprawie dziury na ul. Stawki. Naprawdę świetna robota,
tym bardziej, że do wytłumaczeń wziął się się sam ZDM. Interwencja
była na tyle skuteczna, że o godz. 16.30 był już tam samochód z
ekipą
naprawczą. Tyle tylko, że zamiast to faktycznie naprawić panowie skuli
kawałek kostki i położyli nową! (jak w załączonym zdjęciu). Ale...
skoro ZDM daje im czas do końca miesiąca to na razie faktycznie można
dać im czas na popis. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że doszło do
wybrzuszenia pod asfaltem i moim zdaniem trzeba by go było skuwać. Tak
czy siak - raz jeszcze bardzo dziękuję, będę tematu pilnował i
informował, gdyby okazało się, że znowu odstawiono fuszerkę.

Pozdrawiam i życze miłego wieczoru!komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.