Strażnicy pomogli nastolatce która była prawdopodobnie pod wpływem dopalaczy

Infor­ma­c­ja o leżącej w jed­nym z parków we Włochach młodej oso­bie wpłynęła do straży miejskiej w środę wiec­zorem. Na miejs­cu funkcjonar­iusze zastali leżącą kobi­etę, której pomi­mo wielu prób nie udało się dobudz­ić.

tarcza_straży_miejskiej

W środę o godz. 19.20 strażni­cy miejs­cy patrolu­ją­cy teren dziel­ni­cy Włochy otrzy­mali polece­nie uda­nia się do jed­nego z parków przy Al. Jero­zolim­s­kich, gdzie miała zna­j­dować się leżą­ca oso­ba. Na miejs­cu funkcjonar­iusze zastali leżącą dziew­czynę, której pomi­mo prób nie udało się dobudz­ić. Strażni­cy naty­ch­mi­ast wezwali karetkę pogo­towia, której zało­ga wstęp­nie stwierdz­iła, że dziew­czy­na najpraw­dopodob­niej zna­j­du­je się pod wpły­wem środ­ków psy­choak­ty­wnych. W związku z tym, że kobi­eta okaza­ła się osobą nielet­nią, wezwano również policję. Nas­to­lat­ka została przewieziona do szpi­ta­la.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.