Ten utwór wgniótł nas w fotel! Kolęda Warszawska 1939 [WIDEO]

Przepiękne! Musi­cie to zobaczyć. Kolę­da warsza­wska 1939. Smut­na i nos­tal­gicz­na, wdz­ięcznie naw­iązu­je do smut­nego cza­su wojny. W tle widz­imy zdję­cia okupowanej Warsza­wy. Wokal Mar­garet doskonale współ­gra z muzyką Zbig­niewa Preis­nera, a rezul­tat może­cie zobaczyć tu:

O, Matko odłóż dzień nar­o­dzenia
Na inny czas
Niechaj nie widzą oczy stworzenia
Jak gnębią nas
Niechaj się rodzi Syn Najmile­jszy
Śród innych gwiazd
Ale nie tutaj, nie w najs­mut­niejszym
Ze wszys­t­kich miast

Bo w naszym mieś­cie, które pamię­tasz
Z dale­kich dni,
Krzyże wyrosły, krzyże i cmen­tarz
Świeży od krwi
Bo nasze dzieci pod szrap­nela­mi
Padły bez tchu

O, Świę­ta Mario, módl się za nami,
Lecz nie chodź tu

A jeśli chcesz już nar­o­dz­ić w cie­niu
Wojen­nych zgliszcz,
To lep­iej zaraz po nar­o­dze­niu
Rzuć go na krzyż
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.