Taksówkarz uratował rodziny z pożaru! Mieszkańcy szukają go, by podziękować

Na początku listopa­da miał miejsce pożar wol­s­kich Pię­ciochatek. Jak się okaza­ło, ich mieszkań­cy zostali ura­towani przez tak­sówkarza, który zbudz­ił ich i wyprowadz­ił, gdy zauważył ogień. Dzię­ki jego postaw­ie nikt nie ucier­pi­ał. Ter­az mieszkań­cy szuka­ją bohat­era, żeby mu podz­iękować.

„Mieszkań­cy chcieli­by podz­iękować tak­sówkar­zowi, który zaalar­mował ich o rozprzestrzeni­a­ją­cym się pożarze. Prawdzi­wy bohater. Tego wiec­zo­ra, gdy mieszkań­cy powoli szykowali się do snu, ktoś zaczął sil­nie pukać w ich okna i krzy­czeć, żeby uciekali z płonącego budynku. Okaza­ło się, że był to tak­sówkarz, który prze­jeżdża­jąc w okol­i­cy zauważył ogień na dachu budynku. Postanow­ił pod­jechać bliżej, by zaalar­mować mieszkańców i pomóc im w ewakuacji. Dzię­ki jego reakcji mieszkań­cy sprawnie uciek­li przed pożarem przez okno, pod­czas gdy na ucieczkę przez drzwi fron­towe było już za późno. Dzięku­je­my za wspani­ałą postawę!” – brz­mi komu­nikat na fanapage’u.

„W związku z tym szukamy wspom­ni­anego tak­sówkarza, który w naszym odczu­ciu jest bohaterem. Chcielibyśmy podz­iękować mu oso­biś­cie. Prosimy o kon­takt tak­sówkarza, który w dniu 30 październi­ka 2016 r. pomógł mieszkań­com płonącej kamieni­cy przy ul. Prądzyńskiego 23b w Warsza­w­ie” – doda­ją mieszkań­cy.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.