Upoluj super ciuchy za darmo w Warszawie! [ZA DARMO]

19 czerw­ca ser­wis Szafa.pl orga­ni­zu­je ostat­ni z ośmiu czerw­co­wych Szafingów odby­wa­ją­cych się w ramach siód­mej edy­cji Ogólnopolskiej Akcji Wietrzenia Szaf. „Uwalniać swo­je ciu­chy”, czy­li wymie­niać, sprze­da­wać oraz kupo­wać moż­na było już w 7 mia­stach, w nie­dzie­lę będzie moż­na w Warszawie.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

„Jeśli masz za dużo ciu­chów, w któ­rych nie cho­dzisz albo po pro­stu nie miesz­czą się w Twojej sza­fie – wymień lub sprze­daj je pod­czas SZAFINGU – Ogólnopolskiej Akcji Wietrzenia Szaf z szafa.pl i skom­ple­tuj wyma­rzo­ną gar­de­ro­bę!” – piszą organizatorzy.

Wydarzenie odbę­dzie się 19 czerw­ca o godzi­nie 11:00 w TU i TERAZ cafe przy ul. Wiśniowej 46. Wystawcy muszą liczyć się z kosz­tem 10 zł, dla pozo­sta­łych udział w wyda­rze­niu jest bezpłatny.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.