Uwaga klienci PLAY! Oszuści wysyłają fikcyjną fakturę!

Na naszą skrzynkę mailową dotarła fak­tu­ra PLAY. Od razy wzbudz­iło to naszą czu­jność, gdyż logo sieci było inne, a fak­tu­ra wyglą­dała inaczej niż wszys­tkie inne. Okaza­ło się, że sieć wie o oszus­tach i także przed nimi ostrze­ga.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

„Ostat­nio ostrze­gałem Was przed próbą wyłudzenia Waszych pieniędzy. Co ciekawe fak­tu­ra jest wysyłana na różne adresy mailowe. Więk­szość pytań jakie dosta­ję dociera od osób, które nie są klien­ta­mi PLAY” – pisze PLAY na swoim blogu – „Tak naprawdę w całej tej akcji nie chodzi o wpłatę na kon­to oszus­ta, ale coś zde­cy­dowanie poważniejszego. Mail zaw­iera wirusa!
‚Trojan-Downloader.JS.Agent‘ – jest to pro­gram, który służy do pobiera­nia na zain­fekowany kom­put­er dal­szych niebez­piecznych narzędzi, np. opro­gramowa­nia ran­somware, które szyfru­je dane ofi­ary i żąda zapłace­nia okup za przy­wróce­nie dostępu” – ostrze­ga PLAY.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.