Uważajcie na fałszywe informacje o śmierci Zbigniewa Wodeckiego! Link może zawierać złośliwe oprogramowanie!

Zbig­niew Wodec­ki nadal prze­by­wa w szpi­talu MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warsza­w­ie. To cięż­ki czas zarówno dla niego, jak i dla rodziny. Nieste­ty nie wszyscy to rozu­mieją, a niek­tórzy stara­ją się nawet wyko­rzys­tać.

Fot. Face­book

Czytel­ni­cy piszą do nas, byśmy podali, że artys­ta nie żyje. Tym­cza­sem to niepraw­da! Ponieważ wiado­moś­ci jest bard­zo dużo, postanow­iliśmy napisać artykuł.
Strona infowarsza­wa pomi­mo, iż twierdzi, że infor­ma­c­je są sprawd­zone, mija się z prawdą. To nie pier­wszy raz, kiedy strona ta rozpowszech­nia nieprawdzi­we dane ciężkiego kali­bru. Wcześniej pojaw­iła się na niej infor­ma­c­ja, że Świeża­ki z Biedron­ki zaw­ier­a­ją niebez­pieczne sub­stanc­je i są wyco­fy­wane ze sklepów. Było to w cza­sie, kiedy pro­moc­ja już się kończyła i maskotek brakowało. Z tego też powodu wiele osób w to uwierzyło, a Biedron­ka wydała nawet oświad­cze­nie w tej spraw­ie. Po tym wydarze­niu strona zniknęła z sieci na pewien czas.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.