Wspaniały spot z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. „Warto za nią poświęcić życie.” [WIDEO]

Telewizja Polska umie­ści­ła na YouTube nowy spot z oka­zji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Piękna zajaw­ka poka­zu­je wete­ra­nów wal­czą­cych za Polskę, a tak­że przy­po­mi­na war­to­ści, któ­re wyznają.

1 mar­ca obcho­dzi­my Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej oka­zji tele­wi­zja Polska zre­ali­zo­wa­ła spot upa­mięt­nia­ją­cy par­ty­zan­tów wal­czą­cych z Rosjanami i komu­ni­stycz­ną wła­dzą po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej, aż do począt­ku lat 60-tych XX w. W przy­go­to­wa­niu pomo­gli m.in. Kibice Legii Warszawa.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.