Złośliwie zahamował tuż przed samochodem. Spowodował zderzenie 4 aut. Poszukuje go policja [WIDEO]

1 kwiet­nia na trasie S8 kierow­ca mazdy spowodował zderze­nie czterech aut. Wjechał przed auto­ra nagra­nia i kilkukrot­nie hamował zmusza­jąc go do gwał­townej reakcji.

UWAGA! Film zaw­iera przek­leńst­wa
Zachowanie to, jak pod­kreśla autor nagra­nia, nie było niczym spowodowane. Kierow­ca dys­ponu­je bowiem dłuższą wer­sją na której widać prze­bieg całej jazdy.

W pewnym momen­cie maz­da zahamowała kilkukrot­nie zmusza­jąc kierow­cę za nią do zatrzy­ma­nia się. Trzy inne samo­chody nie zdążyły zmniejszyć pręd­koś­ci i wjechały na siebie. Jak zaz­nacza autor nagra­nia, film został przekazany policji, która ter­az poszuku­je sre­brnej mazdy o numer­ach zaczy­na­ją­cych się od WB6XXXX.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.