Zmasowany atak na HejtStop. Fałszywe konta, zgłoszenia hejtów i pornografia

Wczo­raj opub­likowal­iśmy infor­ma­cję o usunię­ciu przez Face­booka kon­ta Joan­ny Grabar­czyk, sze­fowej Hejt­Stopu. Jak twierdzi orga­ni­za­c­ja, usunięte kon­to było fałszy­we i zgłasza­ła je m.in. sama orga­ni­za­c­ja. W sieci pojaw­iło się jed­nak nowe, również fałszy­we. Mało tego, na stron­ie dodawane są fałszy­we zgłoszenia hejtów. „Wąsz”, „człowiek-mał­pa – zbrod­niarz wojen­ny” czy „fla­ga Niemiec” to tylko kil­ka z nich. Pojaw­iły się też zgłoszenia zaw­ier­a­jące pornografię.

Fot. Strona HejtStop

Fot. Strona Hejt­Stop

Hejt­Stop wydało oświad­cze­nie w związku z pojaw­ia­ją­cy­mi się fałszy­wy­mi pro­fil­a­mi. Orga­ni­za­c­ja pisze w nim, że tylko infor­ma­c­je pojaw­ia­jące się na ofic­jal­nym pro­filu Hejt­Stop na Face­booku i Twit­terze moż­na uznać za wiary­godne. Na por­talu społecznoś­ciowym wciąż ich jed­nak przy­by­wa.
Na stron­ie nato­mi­ast pojaw­ia­ją się fałszy­we zgłoszenia. Trol­lowanie w postaci zdję­cia węża czy zielonego ludzi­ka to jed­nak najm­niejszy prob­lem, ponieważ trafi­a­ją się też fotografie obrazu­jące gejowską pornografię, papieża czy rasizm. Takich hejtów jest coraz więcej i trud­no pomiędzy nimi dostrzec prawdzi­we prze­jawy nien­aw­iś­ci w przestrzeni miejskiej czy w sieci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.