ZOO wstrzymuje akcje wręczania biletów za żołędzie: „odzew przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania”

Kiedy umieś­cil­iśmy infor­ma­cję o tym, że stołeczne ZOO roz­dawać będzie bile­ty za przyniesie­nie żołędzi lub orzechów, nie sądzil­iśmy, że spot­ka się ona z tak pozy­ty­wnym przyję­ciem. Sam post udostęp­niło pon­ad 2500 czytel­ników, a pol­u­biło pon­ad 2,7 tys. Mate­ri­ał zebrał też pon­ad 120 pozy­ty­wnych komen­tarzy na stron­ie i Face­booku. 

Licz­ba czytel­ników do jakich dotar­liśmy, daleko wykracza poza liczbę naszych fanów. Nic więc dzi­wnego, ze po nagłośnie­niu akcji przez media ZOO wstrzy­mu­je akc­je. Mają mnóst­wo orzechów i żołędzi:

„W związku z odzewem, który przeszedł nasze najśmiel­sze oczeki­wa­nia zaw­iesza­my przyj­mowanie żołędzi i orzechów. Mamy ich już tak dużo, że boimy się by się nie zmarnowały, zatem póki ich „nie zje­my” wstrzy­mu­je­my akcję!!! Dzięku­je­my za Wasze zaan­gażowanie;)” – pisze warsza­wskie ZOO
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.