1000 zł dodatkowo, oprócz 800 plus. Nie ma limitów dochodowych

Możesz otrzymać dodatkowe 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł przez dwa lata. To Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – świadczenie, które państwo wypłaca rodzicom, aby wesprzeć ich w opiece nad małymi dziećmi. Nie ma limitów kwotowych, ale są warunki.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wsparcie przysługuje bez względu na dochody w rodzinie. Nie ma znaczenia, ile zarabiasz – jeśli tylko spełniasz warunki, możesz liczyć na dodatkowe pieniądze. Można otrzymać dodatkowe 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł przez dwa lata. Większość rodziców wybiera wariant 1000 zł miesięcznie przez rok, zamiast 500 zł przez dwa lata. Taka tendencja widoczna jest w całym kraju.

Nie ma znaczenia ile zarabiasz, ale są inne warunki

Jak uzyskać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Przede wszystkim świadczenie otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Ponadto, musisz być matką lub ojcem dziecka, które skończyło 12 miesięcy, ale nie ma jeszcze 3 lat. Świadczenie przysługuje także osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu o przysposobienie, o ile dziecko mieszka z nimi i jest przez nie utrzymywane.

Sam wniosek składa się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub aplikację mZUS. Jeśli ZUS przyzna Ci świadczenie, nie dostaniesz decyzji, ale informację na swój profil na PUE ZUS lub mailem.

Decyzję otrzymasz tylko wtedy, gdy ZUS odmówi przyznania kapitału, zmieni jego wysokość lub stwierdzi, że pobrałeś świadczenie nienależnie. Wtedy będziesz mógł się odwołać – najpierw do prezesa ZUS, a potem ewentualnie do sądu administracyjnego.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]