235 mandatów, 53 pouczenia, 10 spraw sądowych. Straż miejska podsumowuje akcje „Hiena” i „Znicz”

Bez poważnych incydentów, ale sporo interwencji. Od wczoraj straż miejska interweniowała kilkaset razy w rejonie cmentarzy w związku z prowadzeniem handlu w miejscach do tego niewyznaczonych, nieprawidłowym parkowaniem, czy zakłócaniem porządku publicznego. Strażnicy miejscy kilkakrotnie udzielali pierwszej pomocy osobom starszym, które zasłabły na cmentarzach lub też osobom zagubionym.

Cmentarz Bródzieński. Fot. Warszawa w Pigułce

Cmentarz Bródzieński. Fot. Warszawa w Pigułce

Ponad 760 funkcjonariuszy straży miejskiej w ramach prowadzonych działań akcyjnych „Znicz” i „Hiena” dba o bezpieczeństwo osób odwiedzających warszawskie nekropolie.

Priorytetem jest ruch pieszych w rejonie cmentarzy, stąd też strażnicy miejscy interweniują m.in. w przypadkach niestosowania się kierujących do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

Strażnicy informują kierowców o wprowadzonych zmianach, wskazują wyznaczone w pobliżu cmentarzy parkingi. Niektóre miejsca mimo, że zostały objęte zakazem zatrzymywania dodatkowo wygrodziliśmy taśmami, aby zapewnić pieszym swobodne dojście do cmentarzy – mówi Artur Jakubiak Naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Ze względu na duży ruch funkcjonariusze pomagają również pasażerom komunikacji zbiorowej bezpiecznie dojść z przystanków w pobliże cmentarzy. Strażnicy miejscy wspierają także działania podejmowane przez inne służby.

Dziś w pobliżu Cmentarza Bródnowskiego aby zminimalizować trudności z dojściem na cmentarz współpracujemy z Policją i Żandarmerią Wojskową. Natomiast oddziałania w rejonie Cmentarza Bródnowskiego 2 kilku dni prowadziliśmy działania, które miały zapewnić płynność ruchu m.in. interweniując wobec osób, które prowadziły handel w miejscach do tego niewyznaczonych i których „nielegalne” stosika blokowały ruch pieszych – mówi Henryk Kulka z-ca Naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Interwencje dotyczące tzw. nielegalnego handlu były podejmowane niemal przy wszystkich nekropoliach. Średnio co 2 odnotowane zdarzenie dotyczyło właśnie prowadzenia handlu w miejscach do tego niewyznaczonych.

Od wczoraj do ok. godz. 14 dziś, w rejonie cmentarzy zlokalizowanych na terenie Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa, w związku z handlem interweniowaliśmy ponad 100 razy. W ok. 90 przypadkach interwencje zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. W kilku przypadkach istniała konieczność zabezpieczenia towaru z nielegalnych stoisk. Sprzedający nie zastosowali się m.in. do polecenia zaprzestania działalności. Przykładowo w pobliżu cmentarza przy ul. Wiertniczej nielegalne stoisko było rozstawione tuż przy przejściu dla pieszych, a ponad 460 zniczy sprzedający ustawił na kilku metrach chodnika utrudniając tym samym ruch osobom pieszym – mówi Arkadiusz Fatyga z-ca Naczelnika II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Strażnicy miejscy pomagali również osobom zagubionym. Na Cmentarzu Bródnowskim funkcjonariusze pomogli m.in. kobiecie z zanikami pamięci. W kilku przypadkach funkcjonariusze udzieli pierwszej pomocy osobom, które zasłabły.

Wczoraj na Cmentarzu Powązkowskim strażnicy udzieli pomocy ok. 70 letniemu mężczyźnie, który zasłabł. Dziś do podobnego zdarzenia doszło na pętli autobusowej przed bramą główną Cmentarza Północnego, gdzie pomocy udzielono ok. 80 letniej kobiecie – opowiada Romuald Modzelewski Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Interwencje dotyczyły również zdarzeń o innym charakterze. Wczoraj przedakcja Hiena 2015 08 jedną z bram Cmentarza Powązkowskiego interweniowaliśmy wobec mężczyzny, który handlował skradzionymi z grobów zniczami. Wskazał go przechodzień. Na widok funkcjonariuszy sprawca próbował uciekać. Strażnicy miejscy ujęli go. Przyznał się, że ukradł część zniczy. Został ukarany przez policję. Dziś natomiast przy Cmentarzu Powązkowskim strażnicy znaleźli porzucone tablice rejestracyjne ze skradzionego samochodu – dodaje.

Strażnicy miejscy patrolując okolice cmentarzy reagują również w przypadkach zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Odnotowano również przypadki przewiezienia do SODON osób nietrzeźwych.

W wyniku przeprowadzonych czynności 235 sprawców ukarano mandatami karnymi, wobec 53 zastosowano środki oddziaływania wychowawczego, 10 spraw trafi do sądu, a w przypadku 39 pod nieobecność sprawcy wykroczenia na miejscu zdarzenia wszczęto procedurę mandatu karnego zaocznego.

W godzinach wieczornych kontynuowane będą działania pod kryptonimem „Hiena”, które są ukierunkowane na przeciwdziałanie przypadkom kradzieży i dewastacji na terenie cmentarzy

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.