Uwaga! Skradziono psa… ze schroniska [ZDJĘCIA]

Ze schro­ni­ska na war­szaw­skim Paluchu skra­dzio­no nie­wiel­kie­go psia­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nym umasz­cze­niu: ciemnopopielaty/przesiany brą­zem z bar­dzo jasnym pia­sko­wym pod­pa­la­niem. Zachipowany. Wielkość do pół łyd­ki. Psiak nie­zwy­kle ener­gicz­ny, dla­te­go pra­cow­ni­cy nazwa­li go Duracell. 

fot. Dorota Gorczyca-Woźniak

fot. Dorota Gorczyca-Woźniak

fot. Dorota Gorczyca-Woźniak

fot. Dorota Gorczyca-Woźniak

12321281_10205126780545345_3462355389258816980_n

Pracownicy i wolon­ta­riu­sze mar­twią się o psia­ka. Chcą wie­dzieć jak się ma i gdzie trafił

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.