306 pługów, 164 pługoposypywarek gotowych do akcji. Zima tym razem nie zaskoczy drogowców?

Ponad 30 proc. dróg w stolic oczyszczanych jest przez Zarząd Oczyszczania Miasta. 15 października zaczął się sezon zimowy. W gotowości jest 306 pługów, 164 pługoposypywarek.

Fot. ZOM

Fot. ZOM

W sezonie zimowym, który trwa od 15 października br. do 14 kwietnia kolejnego roku, w całodobowej gotowości do podjęcia działań jest 306 pługów i 164 pługoposypywarki. To, czym można zapobiegać i likwidować śliskość zimową, reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Instytut Badawczy Dróg i Mostów opracował na tej postawie dla m.st. Warszawy zalecenia dot. zimowego mechanicznego oczyszczania ulic.

Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez inspektorów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

Od wiosny do jesieni ulice oczyszczane są przez 25 zamiatarek i 18 zmywarek. Ulice zamiatane są średnio raz na tydzień, zmywane od 2 do 4 razy w miesiącu. Oczyszczanie mechaniczne realizowane jest na całej szerokości jezdni. Odbywa się nocami i musi być zakończone do godz. 7:00. Taka pora ogranicza uciążliwości jakie wynikają dla uczestników ruchu drogowego z technologii prowadzenia prac. Skuteczność mycia oraz zamiatania jezdni związana jest z niewielką prędkością z jaką powienien poruszać się sprzęt. Trudne do ominięcia, sporych rozmiarów zamiatarki i zmywarki – żeby skutecznie oczyścić nawierzchnie – powinny mieć na prędkościomierzu ok.10 km/h. W ciągu dnia nie ma więc możliwości prowadzenia tych prac, ponieważ wiązałoby się to z zakorkowaniem miasta. Dopiero w godzinach nocnych, gdy natężenie ruchu maleje, możliwe jest przeprowadzenie porządków w sposób niezagrażający płynności i bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Niestety nocna praca sprzętu, posiadającego atesty dopuszczające do ruchu drogowego oraz spełniającego wymogi odnośnie emisji hałasu do środowiska, może być uciążliwa dla mieszkańców. Nie kryjemy, że liczymy na zrozumienie mieszkańców.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.