6 stacji metra wyłączonych z ruchu! Akcja w metrze nadal trwa!

Niedawno infor­mowal­iśmy, że polic­ja udała się na rozpoz­nanie pakunku w metrze. Ktoś pozostaw­ił tor­bę w wag­o­nie na stacji metro Mary­mont. Wtedy jeszcze metro kur­sowało w dwóch pęt­lach. Ter­az utrud­nienia są jeszcze więk­sze!

By Ania0ania — Pra­ca włas­na, Dom­e­na pub­licz­na, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1507422

 

Jak poin­for­mowała nas Anna Bar­toń, Rzecznik Pra­sowy Warsza­wskiego Metra, główn­odowocą­cy akcją pod­jął decyzję o częś­ciowym wyłącze­niu napię­cia. Dlat­ego ter­az pocią­gi jeżdżą tylko do stacji Dworzec Gdańs­ki.

Nigdy jeszcze sprawdzanie pirotech­niczne nie trwało tak dłu­go. Zapy­tal­iśmy policję o to, co się dzieje. Jarosław Flor­czak z Zespołu Pra­sowego Komendy Stołecznej Policji mówi, że na razie nie wykry­to zagroże­nia, ale akc­ja cały czas trwa.

[AKTUALIZACJA] Rozpoz­nanie zakońc­zono z wynikiem negaty­wnym. Ruch wznowiono o 21:35.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.