A2: samochód stanął w płomieniach [WIDEO]

Na 448 km tra­sy A2 doszło do zapło­nu samo­cho­du mar­ki toyo­ta. Na miej­sce przy­by­ła straż pożar­na oraz poli­cja. Pożar został uga­szo­ny, a dro­ga jest już udrożniona.

Jak mówi poli­cja, pożar uda­ło się dość szyb­ko uga­sić. Jak widać po zdję­ciach jego stan jest jed­nak fatal­ny. Przez dość dłu­gi czas dro­ga była zablo­ko­wa­na, obec­nie nie ma żad­nych utrudnień.

Źródło: Czytelnik Hakan Demir

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.